Pôdorys

Pôdorys je dôležitý aby si vedel klient predstaviť dispozičné riešenie nehnuteľnosti, o ktorú má záujem.
K vytvoreniu pôdorysu stačí fotka technického nákresu, alebo aj rukou nakreslený pôdorys.

Cena

20 € / byt alebo poschodie domu

pôdorys pre reality